Informacja o planowanych do zbycia zbędnych składnikach majątku

Ogłoszenie o możliwości zagospodarowania w formie sprzedaży (aukcja) zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być sprzedawane w trybie aukcji, zgodnie z § 7 ust. 2 i § 9 ust. 1 i cyt. wyżej rozporządzenia.

Przedmiotem aukcji jest:

 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX WCP-7245 KOLOR – kat. IV

- cena wywoławcza 800,00 zł

Aukcja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, o godz. 12.00 w dniu 09.03.2018 r.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego i wniesienie go wyłącznie w gotówce bezpośrednio przed rozpoczęciem aukcji. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

W przypadku zainteresowania przedmiotem aukcji, urządzenie można obejrzeć w terminie ustalonym na drodze kontaktu telefonicznego:

- mjr SG Radosław Potyrała, tel. 94 34 44 149 (kom. 792 758 656).

Metryczka

Data publikacji 23.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
do góry