Wolne stanowiska pracy w COS SG

Specjalista – specjalność konstrukcyjno – budowlana Referat Budownictwa Sekcja Infrastruktury Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Centralny Ośrodek Szkolenia SG poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

Specjalista – specjalność konstrukcyjno – budowlana Referat Budownictwa Sekcja Infrastruktury Wydział Techniki i Zaopatrzenia

 

Data ukazania się ogłoszenia:                 09.05.2018 r.

System i rozkład czasu pracy:                 podstawowy, jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                                  1 etat

Liczba stanowisk pracy:                            1 (jeden)

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530. Praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczanie realizowanych w COSSG zadań remontowych i prac konserwacyjnych branży budowlanej,
 • przygotowywanie zapotrzebowań, zleceń i umów dotyczących realizowanych robót budowalnych, usług,  zakupu materiałów i konserwacji urządzeń, nadzór nad realizacja tych umów,
 • prowadzenie przeglądów gwarancyjnych,
 • udział w realizowanych inwestycjach pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane / wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót / budowy na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz uregulowań wewnętrznych Straży Granicznej*,
 • udział w przeglądach pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane / wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych*.

*osoby posiadające uprawnienia budowlane

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa (1 rok stażu), a w przypadku wykształcenia średniego technicznego o kierunku „budownictwo” - 3 lata stażu pracy,
 • umiejętność kosztorysowania w programach kosztorysowych,
 • obsługa komputera w tym dobra znajomość programów komputerowych np. WORD, EXEL i programów do kosztorysowania np. Rodos,
 • znajomość Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych,
 • prawo jazdy kat B.

Mile widziane:

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 • uprawnienia eksploatacyjne Grupa 1 pkt. 2 w zakresie dozoru  (obsługi, konserwacji) urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną,
 • znajomość programu AUTOCAD,
 • doświadczenie w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia (branży budowlanej).

Wynagrodzenie:

             2340,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COS SG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).

Termin składania dokumentów:                do 15.06.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 081 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.05.2018
Data modyfikacji 01.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry