Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek COSSG

Wartość majątku COSSG  na dzień 31.12.2017 r.

      1.  Wartości niematerialne i prawne (netto) -  1 238,40zł.,

  1.   Środki trwałe ( netto)  38 811 198,38 zł, w tym:

-grunty-2 742 108,43 zł.,

- budynki i budowle-32 912 331,99 zł.,

-urządzenia techniczne i maszyny-2 416 545,24 zł.,

-środki transportu-226 245,88 zł.,

-inne środki trwałe-378 874,16 zł.,

-sprzęt wojskowy-135.092,68 zł.

      3.   Środki trwałe w budowie (inwestycje)  -  808 648,85 zł.,

      4.   Wartości niematerialne i prawne  -  345 119,10 zł.,

      5.    Zapasy   -  15 804 990,27 zł.,

      6.    Zbiory biblioteczne  -  215 089,41 zł.,

      7.    Środki pieniężne  -  0,00 zł.,

      8.    Pozostałe środki trwałe  -  12 982 988,82.

 

Wydatki budżetowe   za 2017 rok wynosiły                         29 374 269,67 zł.

Wydatki ze środków europejskich za 2017 rok wynosiły       2 070 653,00 zł.

RAZEM WYDATKI ZA 2017 ROK                                      31 444 922,67 zł.

Metryczka

Data publikacji 26.04.2012
Data modyfikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Krupa
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Krupa
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry