Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek COSSG

Wartość majątku COSSG  na dzień 31.12.2016 r.

 

      1.     Wartości niematerialne i prawne (netto) -  6 192,36 zł.,

  1.   Środki trwałe ( netto)  34 251 308,29 zł, w tym:

-  grunty  -  2 920 496,80 zł.,

-  budynki i budowle  -  28 938 514,97 zł.,

-  urządzenia techniczne i maszyny  -  1 647 110,10 zł.,

-  środki transportu  -  110 237,52 zł.,

-  inne środki trwałe  -  569 226,88 zł., 

-  sprzęt wojskowy  -  65 722,02 zł.

      3.   Środki trwałe w budowie (inwestycje)  -  283 413,59 zł.,

      4.   Wartości niematerialne i prawne  -  331 943,94 zł.,

      5.    Zapasy   -  18 061 831,36 zł.,

      6.    Zbiory biblioteczne  -  214 833,54 zł.,

      7.    Środki pieniężne  -  0,00 zł.,

      8.    Pozostałe środki trwałe  -  11 761 303,57zł.

 

Wydatki budżetowe   za 2016 rok wynosiły                         26 139 617,92 zł.

Wydatki ze środków europejskich za 2016 rok wynosiły         174 165,10 zł.

                                      RAZEM WYDATKI ZA 2016 ROK         26 313 783,02 zł.

Metryczka

Data publikacji 26.04.2012
Data modyfikacji 24.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Krupa
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Krupa
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Zarębska
do góry